top of page

תפריט המסעדה

מנות ראשונות ועיקריות מסעדת פלומינו
מנות פתיחה ושתיה חמה תפריט
תפריט קינוחים פולמינו
תפריט יינות פולמינו
תפריט אלכוהול פולמינו

English Menu

תפריט אנגלית palomino מנות עקרית וראשונות
תפריט אנגלית palomino מנות פיתחה ושתייה חמה
תפריט אנגלית palomino יינות
תפריט אנגלית palomino אלכוהול
תפריט אנגלית palomino קינוחים
bottom of page